Digital Support for Teachers Collaborative

Reflection on Mathematics Classroom Situations

O projektu

Projekt coReflect@maths je součástí akce Strategická partnerství programu Erasmus+ a sdružuje šest různých univerzit ze čtyř evropských zemí. Každá z těchto univerzit zajišťuje vzdělávání budoucích učitelů i další vzdělávání učitelů v praxi a provádí související pedagogický výzkum. Spojovacím článkem v projektu co-reflect@maths je využívání různých forem vzdělávacích vinět (videozáznamů, obrázkových komiksů, textových přepisů) jako reprezentací školní praxe podporujících diskusi a reflexi záležitostí souvisejících svýukou matematiky na základní škole.

Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností se vzdělávacími vinětami mezi projektovými partnery a spolupráce na inovacích.

University of South Bohemia

Libuše Samková

Ludwigsburg University of Education (Coordinator)

Team

Jens Krummenauer

Felix Schwaderer

Freiburg University of Education

University of Alicante

(https://orcid.org/0000-0002-4791-9247) is an Associate Professor (TU) in Mathematics Education at the University of Alicante, Spain. Her research focuses on mathematics teachers’ learning. Particularly, her interest resides in how pre-service teachers develop professional competences and knowledge to teach mathematics. She has participated in several research projects on mathematics teacher learning and on teachers’ professional competences development using classroom vignettes. She is the author of different papers in collaboration with colleagues from different universities related to the teacher’s learning using classroom vignettes.

University of  Oxford

King’s College London

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.